;

Konkurs për pranimin e studenteve në vitin e parë të studimeve themelore - bachelor në vitin akademik 2016/17

Apliko tani » Konkursi

Kushtet e përgjithshme për aplikim në studime themelore bachelor 2016/17

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2016/2017
do të regjistrojë 7546 studentë, prej të cilëve 6586 studentë të rregullt dhe 960 studentë me korrespondencë....

Lexo më shumë »