;

Konkurs për pranimin e studenteve në studimet e doktoraturës për vitin akademik 2016/17 në programin Ekonomiks të Fakultetit Ekonomik

Apliko tani » Konkursi - Doktoraturë

Kushtet e përgjithshme për aplikim në studime të doktoratës në programin Ekonomiks të Fakultetit Ekonomik 2016/17

Fakulteti Ekonomik në studime të doktoratës në vitin akademik 2016/2017 do të pranojë 15 studentë në programin Ekonomiks i cili përkrahet nga projekti "544188-TEMPUS-Modernizing the third cycle at the University of Prishtina and Developing a PHD program at Faculty of Economics" më shumë informata në tempus-modphd.net/

Lexo më shumë »