Orari për tërheqjen e diplomave
E HËNË, E MËRKURE DHE E PREMTE në këtë kohë: 9:00 - 12:00 dhe 14:00 - 15:00.
Lokacioni: Zyra e diplomave nr. 17, Fakulteti i Arteve.
Dokumentet që duhet dorëzuar patjetër tek zyra e diplomave janë
Raporti për verifikimin e të dhënave të aplikuesit dhe fletepagesa e diplomës.
Kërko sipas numrit personal ose sipas numrit të diplomës